Bestuur

Het bestuur en hun taken

Karim Ben Salem
Voorzitter
Secretaris & Q4Gym
Andre De Potter
Jeugdsportco├Ârdinator
Herman Buyens
Penningmeester
Ledenbeheer & Verzekeringen
Britt Struye
Hoofdtrainer
Externe communicatie

Astrid Vandormael
Interne communicatie

Jacob Delabastita
Turnshow
Liesbeth Deaulmerie
Assistent jeugdsportco├Ârdinator
Marie-Louise Op de Beeck
Erevoorzitter
Aanspreekpunt integriteit
Interesse? Mail naar bestuur@tkwerchter.com