Disciplines

In onze turnclub zijn er twee grote groepen te bespeuren:

  • De selectiegroepen: aan deze groepen mag je enkel deelnemen als je geselecteerd bent. Hieronder vallen de beloften, recrea acro en acro.