Aanspreekpunt Integriteit

In onze club is er een ethische en gedragscode voor elke deelnemer gaande van trainer en bestuurslid tot ouder en gymnast. We vinden het heel belangrijk dat iedereen op de hoogte is van het aanspreekpunt binnen onze club bij wie ze terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en integriteit.

Binnen onze club zijn Marie-Louise Op de Beeck en Astrid Van Dormael onze Aanspreekpunten Integriteit (API). Heb je een vraag, vermoeden of klacht? Dan kan je hen contacteren via wiskeopdebeeck@skynet.be (Marie-Louise) of astrid.vdormael@gmail.com (Astrid).